พม.ช่วยเหลือแล้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับอำเภอวังน้ำเย็น ได้ให้การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย แม่-ลูกพิการ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ


Share: