หน้าหลัก

1sliderองค์ภา
Head7
1slider
แบนเนอร์ พม.
slide2
Head16
ติดตามการใช้บริการ
slide3
Head1
slider
Head6
banner-knowcovid19
covid-19
Head8
Head5
2670545
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว

ข่าว เด่น

พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอำเภอวัฒนานคร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาเอกชน องค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

อ่านต่อ

  สื่อ ผลงาน 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คนไทยได้อะไรบ้าง

ข่าว สาร

ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

พม. ช่วยเหลือแล้ว

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Add Your Heading Text Here

ข่าวสารจาก Facebook

Add Your Heading Text Here

ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

ประกาศคนหาย

Slide
slider-คนหายนางสาวนรีประภา
slider-นายสำรวย
slider-คนหายนายเต๋อ
slider-คนหายนายณัฐสิทธิ์
นางสาวดวงหทัย-เอ
slider คนหาย
slider คนหาย
slider-คนหาย
slider คนหาย2
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Add Your Heading Text Here

เอกสารเผยแพร่

แผนการปฏิบัติงาน

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

178013
Total Visitors
403
Visitors Today
2
Live visitors
178013
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

 

 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

0 3742 5068

0 3742 5201

 sakaeo@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial