พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 3,4

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 3,4) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 17.30 น. ได้รับการประสานงานจากกองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ ในกรณี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเมนเดล จำกัด ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากแรงงานชาวเมียนม่า ผ่าน NGO ถูกบังคับใช้แรงงาน และอาจต้องเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 83 ราย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองลึก อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุาย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

** สามารถส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่แนบมาพร้อมนี้


Share:ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และพิจารณาช่วยเหลือเงิน ให้กับคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอกศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมกับ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และพิจารณาช่วยเหลือเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share:ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ พร้อมกับข้าราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 6 หลัง ณ เทศบาลตำบลวังทอง เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ และตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share:มอบป้ายโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบป้ายโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 หลัง ณ เทศบาลตำบลท่าเกษม และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าพระราชทาน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากุล่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share:พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากุล่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเคลื่อนขบวนผ้าพระกฐินพระราชทานจากศาลาการเปรียญ ไปยังพระอุโบสถวัดสระแก้ว ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial