ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

🏢 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท


📅 วันเวลาที่รับสมัคร 19 – 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในวันและเวลาราชการ
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
📃สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันและเวลาราชการ


👉 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👈


Share: