เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง <<


Share:กิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน”

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.20 น. นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค ในกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน” โดยมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 100 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share:พม.Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว #พมMobileปันสุขสู่ชุมชน


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ!!! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาทวันเวลาที่รับสมัคร 18 – 22 มกราคม พ.ศ.2564สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share:ประชาสัมพันธ์ รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการ ตามกลุ่มสาขาอาชีพ

👉ประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการ ตามกลุ่มสาขาอาชีพ มีทั้งหมด 4 กลุ่มอาชีพ 15 สาขาการแข่งขัน
📌สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ


Share:โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 พร้อมด้วยนางภาพิยา ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ อพม.เครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้วภายในโครงการมีกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรง พร้อมทั้งมอบของขวัญใหม่แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านกิจกรรมการตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว


Share:งานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเกอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 600 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดสระแก้ว การมอบประกาศเกียติคุณแก่องค์กรและบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การแสดงดนตรีและร้องเพลงโดย ผู้แสดงความสามารถของคนพิการ และการมอบของขวัญปีใหม่พร้อมจับฉลากของขวัญ/ของรางวัล


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว #จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว.โดยการติดริบบิ้นขาว (White Ribbon) สัญญลักษณ์แห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ค่าตอบแทน 8,300 บาท/เดือน จำนวน 1 อัตรา
สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
โทร 0-3742-5068 ในวันราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial