นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

👉นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ👈


Share:ประกาศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว

ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 👇

>> ประกาศ <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จังหวัดสระแก้ว

>> ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO Logbook <<

>> การจัดการความรู้เกี่ยวกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดสระแก้ว <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
การเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมขนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3DCXCIB
การเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3DueSjm
การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว
https://bit.ly/3Ob98jB


Share:ขอประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์สื่อเกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

(1) กระบวนการคัดกรอง

(2) การสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว 

(3) แรงบันดาลใจในการเลิกยาเสพติด

เพื่อเป็นสื่อให้แก่ผู้ป่วยยาเสพติด ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทุกภาคส่วน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการบำบัดรักษา 

และขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ฯ ผ่าน google from  

ได้ที่ https://moph.cc/1IE5slSz8


Share:ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

🚨 ESS Help Me 🚨

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว

เพียงกดเพิ่มเพื่อน Line :@esshelpme หรือสแกน QR code

👉🏻 หรือกดเพิ่มเพื่อนตามลิงค์ 🔻

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/…

หากคุณกำลังตกอยู่หรือพบเห็นในสถานการณ์เหล่านี้

📍 ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย/โดนทำร้าย

📍 กักขังหน่วงเหนี่ยว

📍 เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ

📍 ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย

📍 มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย

⚠️ กดเพิ่มเพื่อนไว้ อุ่นใจกว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุได้ทันที

⚠️ คำเตือน แจ้งเหตุเท็จโดยเจตนา มีความผิดตามกฎหมายอาญา

#สายด่วน1300#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

#มีทุกข์#พบปัญหา#โทรเลย#1300กระทรวงพม

#พม#ข่าวพม#พม24ชม#ช่วย24ชั่วโมง


Share:รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน

📣รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน🚨

🎈ใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้ว ทุกคนคงต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา🏠 เดินทางท่องเที่ยว ใช้รถใช้ถนน🚘🛣️ อย่าลืม “save” เบอร์โทรฉุกเฉินกันไว้นะคะ❣️

🥰ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี🥰

❤️จากพวกเรา ชาว พม. : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#ขับขี่ปลอดภัย#เทศกาลสงกรานต์#ใช้รถ#ใช้ถนน

#พม#ข่าวพม#พม24ชม#ช่วย24ชั่วโมง#เบอร์ฉุกเฉิน


Share:ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่น และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อเป็นอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2566 และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หรือดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่

อาสาสมัครดีเด่น 👉https://bit.ly/3lVVy9B

องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น 👉https://bit.ly/3G3larW


Share:ประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งสำนักงาน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> คำสั่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว <<


Share:ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์การสวัสดิการสังคม องค์กรสวัสดิการชุมชน และอาสาสมัคร ยื่นขอรับรองมาตรฐาการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการสังคม <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานองค์กรสวัสดิการชุมชน <<

>> คู่มือรับรองมาตรฐานอาสาสมัคร <<


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial