โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน

วันที่ 6 เมมายน 2565 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) ขยายเครือข่ายขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลคลองหินปูน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน พร้อมเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและเป็นจิตอาสาที่ประสงค์ทำงานด้านสังคมและพร้อมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรมและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ ณ วัดบ่อลูกรัง หมู่ 6 ตำบลดลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว


Share: