โครงการธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานโครงการธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าลิฟต์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว (ด้านหลัง) ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: