เฮียตุ่น (ไม่ทราบชื่อจริง นามสกุลจริง)

ชื่อ เฮียตุ่น (ไม่ทราบชื่อจริง นามสกุลจริง)
อายุประมาณ 68-78 ปี นายตุ่นหรือเฮียตุ่น ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันไม่ทราบพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดและญาติไม่สามารถติดต่อได้ (รูปภาพ 45 ปี ที่แล้ว)
หากผู้ใดพบเห็นสามารถติดต่อได้ที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3634-0779 ต่อ 8 ในวันเวลาราชการ
หรือ 08-9618-0095 , 09-2447-5445 บุตรสาวและบุตรเขย


Share: