สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางมัทนา สุวัณณสส์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ทีม ONE HOME) ได้ร่วมกิจกรรมพิธีสงฆ์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานหน้ำศาลากลางจ้งหวัดสระแก้วและลงนามถวายพระพร พร้อมการมอบทุนการศึกษานักเรียน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: