ลงเยี่ยมสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อนผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งถูกทอดทิ้ง บริเวณเซเว่นท่าเกษม

เมื่อคืน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 20.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินตา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สระแก้ว ลงพื้นที่กรณีเร่งด่วน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าเกษม ลงเยี่ยมสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหาความเดือดร้อนผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งถูกทอดทิ้ง ณ บริเวณเซเว่นท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ก่อนประสานส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพชั่วคราว และวางแผนประชุมทีมให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การให้ความช่วยเหลือ

  1. สนง.พมจ.สระแก้ว และเทศบาลตำบลท่าเกษม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประเมินสภาพปัญหา
  2. สนง.พมจ.สระแก้ว ประสานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งผู้ประสบปัญหาเข้ารับการคุ้มครองชั่วคราวและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น
  3. สนง.พมจ.สระแก้ว นำส่งผู้ประสบปัญหาเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกระบวนการ ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ช่วย24ชั่วโมง

พม24ชม


Share: