ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก กลุ่มแท็กซี่ ชมรมเพื่อนแท้ ร่วมดูแลสังคม ซึ่งนำโดยนายสมพงษ์ สวัสดิสุข และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตำบลท่าแยก ลงพื้นที่ให้กำลังใจ เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 3,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 244 หมู่ 12 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: