ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และ อพม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่เพียงลำพัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบผ้าห่มและวางแผนมอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 3,000 บาท ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว


Share: