ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพกาชาด

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพกาชาด จำนวน 7 ราย โดยนางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ และ อพม.ตำบลตาพระยา ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจกระทรวง พม. ณ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว


Share: