ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และ นางสาวนุชนันท์ ถ่อนสันทียะ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI0- 19) ในพื้นที่ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ชุด และพื้นที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 ครอบครัว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบแพมเพิสผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก จำนวน 1 ชุด


Share: