ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 ราย ณ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: