ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสาวกมลทิพย์ จันทร์แก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 4 ราย ณ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: