ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหากลุ่มเปราะบาง โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายธวัชชัย มลาวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เข้าร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 4 ราย ณ ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว


Share: