ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาครอบครัวฐานะยากจน

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวณัฐรดา บุญรอดสำราญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวอรทัย สมบูรณ์กุล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้ประสบปัญหาครอบครัวฐานะยากจน จำนวน 1 ราย ณ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
การให้ความช่วยเหลือ

  • พิจารณาช่วยเหลือเงินผู้ประสบปัญหาทางสังคม


Share: