ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์กระทำ ความรุนแรงในครอบครัว อาทุบตีหลาน

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นางกัญญรัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายณัฏฐชัย วงศ์ทอง ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม และนางสาวรุ้งเพชร สว่างกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์กระทำ ความรุนแรงในครอบครัว อาทุบตีหลาน เป็นการกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ ณ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วการให้ความช่วยเหลือ1. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริง/ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สภ.เขาฉกรรจ์2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย พรบ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ครอบครัว


Share: