ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภออรัญประเทศ ส่วนราชการประจำจังหวัดสระแก้ว เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง โดยมีนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 หลัง ณ บ้านศรีวิไล หมู่ 11 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: