ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เพื่อมอบป้ายและติดตาการดำเนินโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายวิทวัต เสาแก้ว นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน เพื่อมอบป้ายบ้านโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 หลัง และติดตามการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 หลัง พร้อมกับแนะนำภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ตำบลไทรทอง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว


Share: