ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และพิจารณาช่วยเหลือเงิน ให้กับคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. พลเอกศุภธัช นรินทรภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ร่วมกับ นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และพิจารณาช่วยเหลือเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับคนพิการที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว


Share: