ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับ นายสะอาด มัดไทสง อายุ 66 ปี มีความพิการการทางการเคลื่อนไหว

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบบ้านให้กับ นายสะอาด มัดไทสง อายุ 66 ปี มีความพิการการทางการเคลื่อนไหว ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: