ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 17.30 น. ได้รับการประสานงานจากกองบังคับการปราบปรามค้ามนุษย์ ในกรณี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานเมนเดล จำกัด ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากแรงงานชาวเมียนม่า ผ่าน NGO ถูกบังคับใช้แรงงาน และอาจต้องเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวน 83 ราย โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สถานีตำรวจภูธรคลองลึก อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: