ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้สูงอายุถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภอวัฒนานคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และ อพม. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ กรณีผู้สูงอายุถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ณ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: