ลงพื้นที่ตรวจวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสสุขใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และผ้าขนหนู ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 หลัง ณ พื้นที่ตำบลข้านแก้ง ตำบลหนองบอน และเทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: