ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงถูกครูตีจนมีรอยช้ำที่ก้นทั้ง 2 ข้าง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับ ทีม One Home พม.สระแก้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือ กรณีเด็กหญิงถูกครูตีจนมีรอยช้ำที่ก้นทั้ง 2 ข้าง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว พูดคุยถึงมูลเหตุและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแนะนำภารกิจของกระทรวง พม. ด้านการคุ้มครอง/ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในครอบครัวทั้งนี้ ครอบครัวเด็กไม่ดำเนินคดีกับครู เนื่องจากได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว


Share: