ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัลลภ ประวัติวงษ์ ปลัดจังหวัดสระแก้วเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย โดย นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางสาวรัชฎาภรณ์ แหวนเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21 ครอบครัว ณ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: