ลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน สำรวจคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางกัญญรัตน์ จิรจินดาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทีม ONE HOME พม.จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่จัดระเบียบคนขอทาน สำรวจคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้การคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 และพร้อมบูรณาการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อแต็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ ตลาดเมืองแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: