ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน สำรวจคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ภายในงานวันแคนตาลูปและของดีเมืงอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. ลงพื้นที่จัดระเบียบขอทาน สำรวจคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และคนไร้ที่พึ่ง ภายในงานวันแคนตาลูปและของดีเมืงอรัญประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ อำเกอจรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวปุญญิสา เหยือกเงิน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นำทีมราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สระแก้ว ลงพื้นที่ร่วมกับทีม ONE HOME พม.จังหวัดสระแก้ว เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และฝ่ายความมั่นคงอำเภออรัญประเทศ จัดระเบียบคนขอทาน สำรวจคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้การคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ผลการปฏิบัติงาน : พบผู้ทำการแสดงแต่ไม่มีบัตรผู้แสดงความสามารถ (เข้าข่ายกระทำการขอทาน) จำนวน 2 ราย จึงดำเนินการตักเตือนและแนะนำให้ยื่นขอมรบัตรผู้แสดงความสามารถ พร้อมเน้นย้ำการขอใช้พื้นที่แสดงความสามารถตามระเบียบฯ


Share: