ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด – 19 พลัดตกตึกโรงพยาบาล พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด – 19 พลัดตกตึกโรงพยาบาล พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้น ณ ตำบลโคกปีฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: