ร่วมพิธีสักการะพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสถิตและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัด เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสถิตและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเปิดร้านมัจฉากาชาด งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อบกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: