ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ณ วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: