ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย Check-In กับครอบครัว”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย Check-In กับครอบครัว” ซึ่งมี นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: