ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว”

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00 น. นางกนกวรรณ สิงห์กาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า และประชนชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว” โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ลานพระสยามเทวาธิราช อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


Share: