ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ หมู่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: