รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

📢📢ประกาศ!!! 📢📢รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ค่าตอบแทน 8,300 บาทจำนวน 1 อัตราสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โทร 0-3742-5068 ในวันราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


Share: