มอบป้ายโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว มอบหมายนางสาวถนอมทรัพย์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการลงพื้นที่ร่วมกับบริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด องค์การบริการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบป้ายโครงการ “บ้านน่าอยู่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สุขใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 3 หลัง ณ เทศบาลตำบลท่าเกษม และตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: