พิธี บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี บวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้วและงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วประจำปี 2565 ครบรอบ 29 ปี โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมลคล ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว และบริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: