พิธีเปิด “โครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว” กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการจัดทำลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว” กิจกรรมการประกวดลวดลายผ้า และการทอผ้ามัดหมี่ลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว เพื่อคัดเลือกลวดลายผ้าโบราณของจังหวัดสระแก้ว การประกวดการทอผ้าลายสระแก้ว และการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบลายเอกลักษณ์จังหวัดสระแก้ว โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: