พิธีเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย“ จังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย“ จังหวัดสระแก้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ด้วยการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมเยี่ยมชมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 100 ร้านค้า ณ หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: