พิธีเปิดโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านครอบครัวภายใต้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society )

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมพลังผู้สูงอายุและพัฒนาศักยภาพการทำงานด้านครอบครัวภายใต้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว (Family Friendly Society ) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าการพัฒนาศักยภาพทางด้านครอบครัวของผู้สูงอายุ และภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ มอบโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมของจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2565 รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งมีผู้สูงอายุเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 80 คน โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมดอกแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: