พิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 3,4

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอเมืองสระแก้ว รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบและปลอดภัยในจังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จังหวัดสระแก้ว “สิงห์บูรพา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 3,4) โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้วที่ 1 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: