พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้มีความรู้ในการชี้เป้าเฝ้าระวังผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: