พิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์บริการคนพิการสมาคมวาทศาสตร์คนพิการ จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์บริการคนพิการสมาคมวาทศาสตร์คนพิการ จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว ณ สมาคมวาทศาสตร์คนพิการเพื่อการสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: