พิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมมอบรถโยกให้กับคนพิการ จำนวน 5 คัน ณ ห้องศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว


Share: