พิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 โดยมีนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ และนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีและเด็กหญิงร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่ความเสมอภาคระหว่าเพศอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมปางสีดา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: