พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดสระแก้ว หัวหน้าหน่วยงานราชการ นายอำเภอวัฒนานคร ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการทุกประเภท ครอบครัวคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาเอกชน องค์กรคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคม และประชาชนทั่วไป จำนวน 600 คน ณ ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


Share: