พิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เพื่อประกาศเจตนารมณ์ยืนยันที่จะเข้าร่วมกับประชาชน องค์กรภาคีทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในทุกรูปแบบ และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยนางกัญญารัตน์ จิรจินดา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


Share: